Styrelsen

Styrelsen informerar

Videdals GIF är en ideell förening. Vi tar gärna hjälp av våra motionärer när vi kan. Har du någonting du känner att du vill delge oss eller kan bidra med dina tjänster är vi alltid öppna för förslag. Kontakta oss gärna på info@videdalsgif.se

Vi som sitter i styrelsen

Du kan läsa mer om oss på Vi på Videdal

Styrelse
Ordförande: Danica Palm
Vice Ordf: Kerstin Drivstedt
Kassör/Marknad: Sussie Sörensson
Sekreterare: Karolina Erixon
Ledamot: Anders Alexandersson
Ledamot: Maria Olsson
Ledamot: Anna Larsson Murray
Ledamot: Per Runfors
Ledamot: Åsa Ohlsson
Suppleant: Kenneth Persson

Valberedningen
Styrelsen

Om ni har frågor eller vill ha kontakt med någon ur styrelsen eller valberedningen så skicka ett mail via kontaktformuläret.
Skriv vem ni vill ha kontakt med och hur de ska kontakta er!


Stadgar för föreningen

Videdals GIF Stadgar

Videdals GIF 50 år - en blick tillbaka

Vår förenings historia och nutid

Verksamhetsberättelse 2021

Klicka här för att ladda ner

Verksamhetsplan 2022

Klicka här för att ladda ner